Helemaal thuis op Texel

Onze projecten

Omring

Nieuwbouw hoek Pontweg / Gasthuisstraat

Op donderdag 5 juli 2018 is het feestelijke startsein gegeven voor de bouw van het nieuwbouwproject op het landje van Pelgrim.Op het terrein realiseren Woontij en Omring twee gebouwen met in totaal 59 appartementen. 

Omring

Volledige make-over voor Gollards

Eind 2019/ begin 2020 start in Gollards een grootschalige verbouwing. Het gaat om renovatie van het bestaande gebouw en gedeeltelijke nieuwbouw. Gollards wordt dan in 2 fasen geschikt gemaakt om te kunnen wonen voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag.

Omring

Toekomst Hollewal

Er wordt gekeken naar een alternatieve locatie voor verpleeghuis Hollewal waarbij de plek van de Vrije School op de hoek van de Gasthuisstraat en de Beatrixstraat uitermate geschikt lijkt voor huisvesting van Texelse ouderen met een zorgvraag.

Laatste Nieuws

Persbericht locatie Vrije School

17/05/2019

Den Burg, 16 mei 2019

Locatie Vrije School zeer geschikt voor Texelse ouderen met zorgvraag            

Den Burg - De komende jaren neemt de vraag naar geschikte woonvormen voor mensen met een zorgvraag op Texel sterk toe. Zorgorganisatie Omring en woningcorporatie Woontij spelen in op deze ontwikkeling met bouw- en verbouwplannen. Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheid om een passende woonvoorziening voor ouderen op Texel te realiseren in Den Hoorn op de plek van ’t Drijverhuus (de voormalige Jan Drijverschool). Omdat hier niet voldoende draagvlak voor bestaat is de planvorming voor locatie Gollards aangepast en worden hier extra appartementen gerealiseerd. Daarnaast wordt gekeken naar een alternatieve locatie voor verpleeghuis Hollewal waarbij de plek van de Vrije School op de hoek van de Gasthuisstraat en de Beatrixstraat uitermate geschikt lijkt voor huisvesting van Texelse ouderen met een zorgvraag.

Lees verder

Texelaars krijgen meer kans om op het eiland te blijven