In de media

Persbericht locatie Vrije School

17/05/2019

Den Burg, 16 mei 2019

Locatie Vrije School zeer geschikt voor Texelse ouderen met zorgvraag            

Den Burg - De komende jaren neemt de vraag naar geschikte woonvormen voor mensen met een zorgvraag op Texel sterk toe. Zorgorganisatie Omring en woningcorporatie Woontij spelen in op deze ontwikkeling met bouw- en verbouwplannen. Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheid om een passende woonvoorziening voor ouderen op Texel te realiseren in Den Hoorn op de plek van ’t Drijverhuus (de voormalige Jan Drijverschool). Omdat hier niet voldoende draagvlak voor bestaat is de planvorming voor locatie Gollards aangepast en worden hier extra appartementen gerealiseerd. Daarnaast wordt gekeken naar een alternatieve locatie voor verpleeghuis Hollewal waarbij de plek van de Vrije School op de hoek van de Gasthuisstraat en de Beatrixstraat uitermate geschikt lijkt voor huisvesting van Texelse ouderen met een zorgvraag.

Lees verder

Persbericht start bouw Pelgrim

29/06/2018

                 Logo persbericht OmringLogo persbericht Woontij

Eerste stap richting uitbreiding ouderenhuisvesting op Texel gezet

 

Bouw op Landje van Pelgrim na de zomer van start

Den Burg - Op donderdag 5 juli wordt het feestelijke startsein gegeven voor de bouw van het nieuwbouwproject op de hoek Gasthuisstraat-Pontweg in Den Burg (locatie Pelgrim). Zorgorganisatie Omring en woningcorporatie Woontij werken hier samen aan de toekomst van wonen en zorg op Texel.

 

Op het terrein worden twee gebouwen gerealiseerd met in totaal 59 appartementen. Er komt een gebouw met 32 tweekamerappartementen voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag en een tweede gebouw met 27 driekamerappartementen voor senioren die wat minder zorg nodig hebben. De nieuwbouw wordt gerealiseerd door aannemer Tuin uit Den Helder en is volgens planning eind 2019 gereed.

Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan wooncomfort en duurzaamheid. Het worden energiezuinige woningen, zonder gasaansluiting, in een groene omgeving.

 

Facelift voor Gollards

De realisatie van de gebouwen op locatie Pelgrim zijn een belangrijke stap richting toekomstbestendige ouderenhuisvesting op Texel. De gebouwen zullen in eerste instantie beide worden benut om bewoners van de Gollards te huisvesten zodat deze locatie kan worden verbouwd. Het gaat om een grootschalige renovatie van het bestaande gebouw en gedeeltelijke nieuwbouw. Gollards wordt in 2 fasen geschikt gemaakt om te kunnen wonen voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag. Er komen eenkamer- en tweekamerappartementen en diverse buurtkamers, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen eten. Ook zal er kortdurend verblijf mogelijk zijn in de verbouwde Gollards, bijvoorbeeld voor mensen die moeten herstellen na een ziekenhuisopname of waarvan de mantelzorger tijdelijk uitvalt. Zoals inmiddels bekend keren ook de centrale keuken en het restaurant terug in de verbouwde Gollards.

 

Bijzondere samenwerking

De ideeën van Woontij en Omring passen goed bij elkaar. De visie van Omring is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Met de wijkverpleging, tijdelijk verblijf en het dementieteam draagt Omring hier op Texel veel aan bij. Maar soms kan het thuis niet langer en dan is het nodig om een andere oplossing te zoeken. Voor deze groep werkt Omring de komende jaren aan het uitbreiden van de beschikbare plaatsen op haar woon-zorglocaties. Woontij richt zich vooral op de huisvesting van mensen met een bescheiden inkomen. Waar voor iedereen in elke levensfase geschikte woonruimte beschikbaar moet zijn. Woontij heeft diverse wooncomplexen gerealiseerd die geschikt zijn voor huurders met een zorgvraag. De nieuwe plannen met Omring zijn hierop een zeer gewenste toevoeging voor de Texelse ouderen. Dankzij deze plannen ontstaat meer gevarieerde, passende en toekomstbestendige huisvesting op het eiland.

De huidige Omringlocaties voldoen uiteraard aan alle regels en mensen wonen er nog steeds met plezier, maar in de loop der jaren zijn woonwensen en het overheidsbeleid veranderd. Mensen willen bijvoorbeeld graag een ruimere studio of appartement. Dat is ook de reden waarom Gollards zo ingrijpend verbouwd zal worden.

Sociale huurwoningen

De woningen worden gerealiseerd als sociale huurwoningen. Hierdoor zijn de woningen betaalbaar voor bewoners met een bescheiden inkomen. Met de bouw van de 59 woonzorg-appartementen is een investering gemoeid van ruim € 10 miljoen. Dat is aanzienlijk hoger dan gebruikelijk voor sociale huurwoningen. De extra investeringen hebben betrekking op noodzakelijke voorzieningen voor mensen met een zorgvraag. Woontij is bereid om een deel van deze extra investeringen te doen. Om het project mogelijk te maken wordt daarnaast een beroep gedaan op lokale steunfondsen. Er is een bedrag van € 500.000 nodig. Inmiddels zijn er toezeggingen van Stichting Samen Eén Texel (€ 225.000) en de Clasina Emelie Gollardsstichting (€ 150.000).

 

 


Behoud restaurant Gollards en Tafeltje Dekje in zicht

13/03/2018

Behoud restaurant Gollards en Tafeltje Dekje in zicht

Definitief besluit hangt af van opbrengst fondsenwerving

In de oorspronkelijke plannen voor de verbouwing van Gollards werd verwacht dat de centrale keuken en het grote restaurant (Eethuys), en daarmee ook de maaltijdverstrekking voor Tafeltje Dekje, zouden komen te vervallen. In de loop van 2017 bleek dat vanuit de Texelse gemeenschap veel belang wordt gehecht aan het behouden van een restaurant in de nieuwe Gollards en de maaltijdverstrekking voor Tafeltje Dekje. Naar aanleiding hiervan heeft Omring in overleg met de cliëntenraad en Texels Welzijn besloten zowel het restaurant als Tafeltje Dekje te behouden. Omring neemt hierbij de jaarlijkse hogere exploitatiekosten voor haar rekening. Dit voorgenomen besluit zal pas daadwerkelijk worden uitgevoerd mits de benodigde eenmalige investeringskosten verworven kunnen worden via schenkingen en giften. Deze fondsenwerving start op korte termijn, in samenwerking met Texels Welzijn. Omring gaat ervan uit medio maart 2018 duidelijk te hebben of het benodigde bedrag bij elkaar gebracht kan worden.

Lees verder

Impressie woonzorgcomplex

05/07/2017

De Texelse Courant heeft op 13 juni 2017 een sfeerimpressie geplaatst van het nieuwe woonzorgcomplex dat Omring en Woontij laten bouwen op het landje van Pelgrim.

Lees verder

Woon-zorgcomplex in Drijverschool niet door dorp gedragen

15/06/2017

Het volgende artikel stond op 13 juni 2017 op Texel Plaza.

Het college streeft ernaar de gemeenteraad dit jaar nog te adviseren over de toekomst van de voormalige Jan Drijverschool in Den Hoorn.
Dat melden B&W naar aanleiding van vragen van de PvdA-fractie. Omring wil in het schoolgebouw graag een woon-zorgcomplex realiseren. Het plan is onderdeel van een groter plan voor de transformatie van het verzorgingshuis Gollards en van Verpleeghuis Hollewal.
“Het is duidelijk dat op Texel een dringende behoefte is aan modernisering en uitbreiding van het aantal zorgplaatsen”, meent de PvdA. “De PvdA wil graag dat Omring ondersteund wordt in haar plannen de zorg op Texel te moderniseren. In Den Burg én in de andere dorpen. De tijd dringt.” In oktober kreeg Den Hoorn de plannen te horen, maar de afspraken waren gemaakt zonder inspraak van de dorpscommissie of stichting ’t Drijverhuus (zie ‘gerelateerde links’). Den Hoorn kreeg meer tijd wensen in te brengen en de dorpscommissie stelde een werkgroep samen, met vertegenwoordigers van onder andere de dorpscommissie, de stichting Drijverhuus, ZDH, stichting Oase en de ondernemersvereniging.

Lees verder

Centrale keuken Gollards dicht in 2019, maaltijden blijven in stand

14/02/2017

De Texelse Courant schrijft op 10 februari 2017 over de maaltijdvoorziening voor bewoners van de Gollards en deelnemers aan Tafeltje Dek je na sluiting van de centrale keuken van de Gollards.

Lees dit artikel hier.


Leef-Tijd schrijft over huisvestingsplannen Omring

06/12/2016

In het blad Leef-Tijd, jaargang 3-2016 nummer 6, staat een artikel over de huisvestingsplannen van Omring.


Poll Texel Plaza

31/10/2016
Op Texel Plaza kon men stemmen over de bouwplannen van Omring, de uitslag was als volgt.
 
Omring en Woontij willen meer woningen voor senioren en zorgbehoevenden realiseren, onder meer op de hoek Gasthuisstraat/Pontweg. Bent u voorstander van deze plannen?
Lees verder

Texelse Courant schrijft over plannen Omring en Woontij

19/10/2016

Afgelopen vrijdag schreef de Texelse Courant een aantal duidelijke artikelen over de ver- en nieuwbouwplannen op Texel.

Lees verder

Texelaars krijgen meer kans om op het eiland te blijven