Helemaal thuis op Texel

Het volgende artikel stond op 13 juni 2017 op Texel Plaza.

Het college streeft ernaar de gemeenteraad dit jaar nog te adviseren over de toekomst van de voormalige Jan Drijverschool in Den Hoorn.
Dat melden B&W naar aanleiding van vragen van de PvdA-fractie. Omring wil in het schoolgebouw graag een woon-zorgcomplex realiseren. Het plan is onderdeel van een groter plan voor de transformatie van het verzorgingshuis Gollards en van Verpleeghuis Hollewal.
“Het is duidelijk dat op Texel een dringende behoefte is aan modernisering en uitbreiding van het aantal zorgplaatsen”, meent de PvdA. “De PvdA wil graag dat Omring ondersteund wordt in haar plannen de zorg op Texel te moderniseren. In Den Burg én in de andere dorpen. De tijd dringt.” In oktober kreeg Den Hoorn de plannen te horen, maar de afspraken waren gemaakt zonder inspraak van de dorpscommissie of stichting ’t Drijverhuus (zie ‘gerelateerde links’). Den Hoorn kreeg meer tijd wensen in te brengen en de dorpscommissie stelde een werkgroep samen, met vertegenwoordigers van onder andere de dorpscommissie, de stichting Drijverhuus, ZDH, stichting Oase en de ondernemersvereniging.

De werkgroep organiseerde in januari een dorpsbijeenkomst, waar Omring een presentatie gaf die het plan voor nieuwbouw van een zorgvoorziening verduidelijkte. Tijdens de bijeenkomst en ook daarna zijn er plannen en ideeën aan de werkgroep gepresenteerd. De werkgroep heeft vervolgens conclusies en adviezen geformuleerd.
Zo wordt het plan om de locatie te bestemmen voor een Omring-zorgcomplex niet door het dorp gedragen. “Het plan van Omring is goed en noodzakelijk voor Texel, maar voor het kleine Den Hoorn te grootschalig. Het zal de vitaliteit van Den Hoorn niet ten goede komen”, vindt de werkgroep.
Het dorp wil het schoolgebouw, met daarin de gymzaal, behouden, met een zodanig gebruik van de school dat er voldoende (huur)inkomsten uit gehaald kunnen worden voor het onderhoud van de gehele school: “De mogelijkheid is er om woningen voor starters en zorgwoningen en bedrijfs- en/of andere activiteiten in de school te combineren”, aldus de werkgroep.
Volgens het college heeft Omring nog steeds interesse in de locatie voor de realisatie van een woon-zorgvoorziening, maar heeft Omring “goed geluisterd naar hetgeen in Den Hoorn is gezegd” en wordt overwogen het plan aan te passen. “Zo zou en ruimte kunnen ontstaan voor een combinatie van zorg- en reguliere woningen”, meldt ook B&W.
Het college doet op dit moment onderzoek naar de kaders op het gebied van stedenbouw en volkshuisvesting. Daarbij wordt ook de noodzaak voor de modernisering en uitbreiding van het aantal zorgplaatsen op Texel betrokken. B&W hopen de gemeenteraad nog dit jaar te kunnen adviseren.

Archieffoto

Texelaars krijgen meer kans om op het eiland te blijven