Helemaal thuis op Texel

Behoud restaurant Gollards en Tafeltje Dekje in zicht

Definitief besluit hangt af van opbrengst fondsenwerving

In de oorspronkelijke plannen voor de verbouwing van Gollards werd verwacht dat de centrale keuken en het grote restaurant (Eethuys), en daarmee ook de maaltijdverstrekking voor Tafeltje Dekje, zouden komen te vervallen. In de loop van 2017 bleek dat vanuit de Texelse gemeenschap veel belang wordt gehecht aan het behouden van een restaurant in de nieuwe Gollards en de maaltijdverstrekking voor Tafeltje Dekje. Naar aanleiding hiervan heeft Omring in overleg met de cliëntenraad en Texels Welzijn besloten zowel het restaurant als Tafeltje Dekje te behouden. Omring neemt hierbij de jaarlijkse hogere exploitatiekosten voor haar rekening. Dit voorgenomen besluit zal pas daadwerkelijk worden uitgevoerd mits de benodigde eenmalige investeringskosten verworven kunnen worden via schenkingen en giften. Deze fondsenwerving start op korte termijn, in samenwerking met Texels Welzijn. Omring gaat ervan uit medio maart 2018 duidelijk te hebben of het benodigde bedrag bij elkaar gebracht kan worden.

 

Tafeltje Dekje

Voor Tafeltje Dekje is Omring in gesprek gegaan met Texels Welzijn over het vinden van een oplossing. Omring voelt zich medeverantwoordelijk om deze zo belangrijke voorziening voor ouderen op Texel, ook in de toekomst beschikbaar te houden. Uit een inventarisatie van Texels Welzijn van andere mogelijkheden is de optie van het koken van de maaltijden door Omring toch als de meest wenselijke naar voren gekomen. Op basis hiervan, én het maatschappelijk belang dat door Omring voor Texel zeker wordt erkent, is het initiatief genomen een plan te laten opstellen over wat ervoor nodig is om ook na de verbouwing van de Gollards de maaltijden voor Tafeltje Dekje te blijven koken.

Restaurant Gollards

Zoals gezegd werd verwacht dat in de oorspronkelijke plannen voor de verbouwing van Gollards de centrale keuken en het grote restaurant (Eethuys) zouden komen te vervallen. Zeker omdat zowel de appartementen als de buurtkamers worden voorzien van een eigen keuken. Nu mensen steeds langer thuis blijven wonen is het echter juist belangrijk om een centraal gelegen plek te hebben waar men heen kan gaan voor gezelschap, ontmoeting en een maaltijd. Hier hecht de gemeenschap op Texel dan ook veel waarde aan. Daarom is alsnog gekeken wat de mogelijkheden zijn om in de nieuwe Gollards toch een buurtrestaurant te behouden.

Groen licht

In het onderzoeken van deze twee mogelijkheden zijn verschillende scenario’s vergeleken. Ook met betrekking tot de financiële consequenties. Deze scenario’s zijn besproken met de lokale cliëntenraad en de Raad van Bestuur van Omring. Zij spreken unaniem de voorkeur uit voor het scenario waarin de levering van Tafeltje Dekje maaltijden en een (buurt)restaurant behouden blijven.

In dit scenario blijft het huidige Eethuys behouden en kan in deze ruimte een combinatie plaatsvinden met dagbesteding waar bezoekers een of meerdere dagen per week naartoe kunnen komen. Zij kunnen dan deelnemen aan activiteiten en ook hier samen eten. Ook bewoners uit de buurt kunnen gezellig aanschuiven voor een maaltijd.

Ten opzichte van het oorspronkelijke scenario voor de nieuwe Gollards (geen centrale keuken, geen Eethuys) komt de jaarlijkse exploitatie van het scenario waarin de genoemde functies in stand blijven ongeveer € 52.000 hoger uit. Voor de verbouwing van de keuken als toevoeging aan het huidige keukengedeelte in het Eethuys en het vernieuwen van verouderde apparatuur om de Tafeltje Dekje te bereiden en te portioneren is een eenmalige investering vereist van € 140.000.

Vanwege haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op Texel is Omring bereid om de jaarlijkse hogere exploitatiekosten volledig voor haar rekening te nemen.

Fondsenwerving nodig

Dit voorgenomen besluit zal pas daadwerkelijk worden uitgevoerd mits de eenmalige investeringskosten verworven kunnen worden via schenkingen en giften. Deze fondsenwerving start op korte termijn, in samenwerking met Texels Welzijn. Omring gaat ervan uit medio maart 2018 duidelijk te hebben of het benodigde bedrag bij elkaar gebracht kan worden.

Texelaars krijgen meer kans om op het eiland te blijven