Helemaal thuis op Texel

Den Burg, 16 mei 2019

Locatie Vrije School zeer geschikt voor Texelse ouderen met zorgvraag            

Den Burg - De komende jaren neemt de vraag naar geschikte woonvormen voor mensen met een zorgvraag op Texel sterk toe. Zorgorganisatie Omring en woningcorporatie Woontij spelen in op deze ontwikkeling met bouw- en verbouwplannen. Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheid om een passende woonvoorziening voor ouderen op Texel te realiseren in Den Hoorn op de plek van ’t Drijverhuus (de voormalige Jan Drijverschool). Omdat hier niet voldoende draagvlak voor bestaat is de planvorming voor locatie Gollards aangepast en worden hier extra appartementen gerealiseerd. Daarnaast wordt gekeken naar een alternatieve locatie voor verpleeghuis Hollewal waarbij de plek van de Vrije School op de hoek van de Gasthuisstraat en de Beatrixstraat uitermate geschikt lijkt voor huisvesting van Texelse ouderen met een zorgvraag.

Om ook in de toekomst kwalitatief goede zorg en voldoende huisvesting op Texel voor ouderen met een zorgvraag te kunnen bieden hebben Omring en Woontij in 2016 al bouw- en verbouwplannen aangekondigd. Zo krijgt locatie Gollards een flinke opknapbeurt en worden er 24 nieuwbouwappartementen toegevoegd. Ook vordert de bouw op het landje van Pelgrim inmiddels gestaag. Met de start van de bouw op deze locatie is een belangrijke eerste stap richting toekomstbestendige ouderenhuisvesting op Texel gezet.

 Extra appartementen Gollards

Na oplevering van het nieuwbouwproject op het landje van Pelgrim (1ste helft 2020), starten de werkzaamheden aan Gollards. De planvorming voor deze locatie is aangepast nadat bleek dat de plek van ’t Drijverhuus in Den Hoorn niet op voldoende draagvlak kon rekenen voor ouderenhuisvesting. Daarom worden er nu 24 appartementen toegevoegd aan Gollards voor mensen met een intensieve zorgvraag waardoor er in Gollards in totaal 82 appartementen worden gerealiseerd.

 De Vrije School

Naast de aanpassing van de plannen voor Gollards is er ook gekeken naar een alternatieve locatie voor verpleeghuis Hollewal. De huisvesting van deze locatie moet in de komende jaren namelijk ingrijpend gemoderniseerd worden. De locatie van de Vrije School op de hoek van de Gasthuisstraat en de Beatrixstraat is hiervoor zeer geschikt. Zo bestaat er op deze plek vrije ruimte rondom de locatie voor een tuin en voor voldoende parkeergelegenheid. Daarnaast ligt de locatie dichtbij het centrum zodat toekomstige bewoners een belangrijk onderdeel blijven uitmaken van de Texelse samenleving. Ook ligt de Vrije School nabij de andere woonzorglocaties (Gollards en de nieuwbouw op het landje van Pelgrim) wat weer voordelen biedt voor het delen van diverse faciliteiten en ruimte voor ontmoeting. Op deze plek is ruimte voor ongeveer 32 tot 48 appartementen.

Omring heeft de interesse voor deze plek inmiddels kenbaar gemaakt bij de gemeente.

Texelaars krijgen meer kans om op het eiland te blijven