Nieuws

Inloopavond bestemmingsplan Vrije School-locatie

26/01/2023

Omring wil op de Vrije School-locatie op de hoek Gasthuisstraat/Beatrixlaan het groene verpleeghuis gaan bouwen. Met deze nieuwe duurzame locatie willen we een belangrijke bijdrage leveren aan het gezond en prettig ouder worden op Texel.

Het concept bestemmingsplan voor de locatie is klaar en ligt vanaf 2 februari voor 6 weken ter inzage bij de gemeente. Als u meer wilt weten over het concept bestemmingsplan, dan nodigen wij u van harte uit op de inloopavond in Omring-locatie Gollards. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de gemeente en Omring over het bestemmingsplan.

Praktische informatie:

Datum:            1 februariTijd:                 18.30 – 20.00 uur (vrije inloop)Locatie:           Gollards (in het restaurant), De Zes 12 te Den Burg

Aanmelden voor deze inloopbijeenkomst is niet nodig.

Meer informatie over het groene verpleeghuis.


Omring en Groos! tekenen voor bouw groene verpleeghuis

09/12/2022

Op donderdag 8 december hebben zorgorganisatie Omring en het consortium Groos! hun handtekening gezet voor de bouw van het groene verpleeghuis op Texel. Met deze bijzondere samenwerking willen beide partijen een belangrijke bijdrage leveren aan de versnelling van de verduurzaming van de ouderenzorg en het zorgvastgoed.

Lees verder

Gollards nieuwsbrief november 2022

02/12/2022

Hierbij de nieuwsbrief over de renovatie van de Gollards van november 2022,klik hier voor het lezen van de nieuwsbrief.

Lees verder

Een groen verpleeghuis op Texel

06/10/2022

Omring bouwt groen verpleeghuis op Texel

Omring gaat op op Texel een ‘groen verpleeghuis’ bouwen. Met deze nieuwbouw wil Omring een bijdrage leveren aan het goed ouder worden op Texel. Ook wil de zorgorganisatie hiermee ervaring opdoen met het verduurzamen van al haar zorglocaties. In het groene verpleeghuis komen alle ambities van Omring op het gebied van duurzaamheid, (positieve) gezondheid en goede ouderenzorg samen in de praktijk. 

Lees verder

Feestelijke opening verbouwde keuken en restaurant Gollards

22/07/2022

Op woensdag 1 juni heeft er een feestelijke opening plaatsgevonden van de prachtig verbouwde keuken en restaurant in de Gollards; het Eethuys.

 

Foto Eethuys 1 site


Gollards nieuwsbrief maart 2022

25/03/2022

Hierbij de nieuwsbrief over de renovatie van de Gollards van maart 2022, klik hier voor het lezen van de nieuwsbrief.


Presentatie Gollards na de verbouwing

14/12/2021

Hierbij een presentatie over hoe de Gollards er na de verbouwing uit komt te zien.


Gollards nieuwsbrief september 2021

22/10/2021

Hierbij de nieuwsbrief over de renovatie van de Gollards van september 2021, klik hier voor het lezen van de nieuwsbrief.


Omring ontwikkelt op Texel het Groene Verpleeghuis

07/05/2021

Omring heeft plannen om een volledig duurzaam verpleeghuis te bouwen op Texel. Beoogde locatie is de locatie van de huidige Vrije School op de hoek Beatrixlaan/Gasthuisstraat in Den Burg. De bewoners van verpleeghuis Hollewal verhuizen te zijner tijd naar deze nieuwbouwlocatie met 53 appartementen. 

Lees verder

Videopresentatie Nieuwbouwlocatie Schuttehof

12/02/2021

Bekijk hier de videopresentatie

Lees verder

Fotopresentatie locatie Schuttehof

26/01/2021

Hierbij een fotopresentatie van locatie Schuttehof, klik hier om deze presentatie te openen.


Informatiepresentatie: Schuttehof, Schuttehoek, Oppertje en Gollards

16/11/2020

Bekijk hier de informatiepresentaties:

Lees verder

Nieuwsbrief nieuwbouw Schuttehof en Schuttehoek juli 2020

28/07/2020

Hierbij de vijfde nieuwsbrief over de nieuwbouw van de locaties Schuttehof en Schuttehoek. Er zal regelmatig een nieuwsbrief geplaatst worden met hierin de nieuwste ontwikkelingen.

 Klik hier voor het lezen van de nieuwsbrief


Nieuwsbrief Schuttehof en Schuttehoek april 2020

08/05/2020

Hierbij de vierde nieuwsbrief over de nieuwbouw van de locaties Schuttehof en Schuttehoek. Er zal regelmatig een nieuwsbrief geplaatst worden met hierin de nieuwste ontwikkelingen.

Klik hier voor het lezen van de nieuwsbrief.


Nieuwsbrief Schuttehof en Schuttehoek

26/11/2019

Hierbij de derde nieuwsbrief over de nieuwbouw van de locaties Schuttehof en Schuttehoek. Er zal regelmatig een nieuwsbrief geplaatst worden met hierin de nieuwste ontwikkelingen.

Klik hier voor het lezen van de nieuwsbrief.

 

 

 


Nieuwsbrief Landje van Pelgrim nummer 2

28/06/2019

Hierbij de tweede nieuwsbrief over de nieuwbouw op het Landje van Pelgrim. Er zal regelmatig een nieuwsbrief geplaatst worden met hierin de nieuwste ontwikkelingen.

Lees verder

Persbericht locatie Vrije School

17/05/2019

Den Burg, 16 mei 2019

Locatie Vrije School zeer geschikt voor Texelse ouderen met zorgvraag            

Den Burg - De komende jaren neemt de vraag naar geschikte woonvormen voor mensen met een zorgvraag op Texel sterk toe. Zorgorganisatie Omring en woningcorporatie Woontij spelen in op deze ontwikkeling met bouw- en verbouwplannen. Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheid om een passende woonvoorziening voor ouderen op Texel te realiseren in Den Hoorn op de plek van ’t Drijverhuus (de voormalige Jan Drijverschool). Omdat hier niet voldoende draagvlak voor bestaat is de planvorming voor locatie Gollards aangepast en worden hier extra appartementen gerealiseerd. Daarnaast wordt gekeken naar een alternatieve locatie voor verpleeghuis Hollewal waarbij de plek van de Vrije School op de hoek van de Gasthuisstraat en de Beatrixstraat uitermate geschikt lijkt voor huisvesting van Texelse ouderen met een zorgvraag.

Lees verder

Presentatie bouw- en verbouwplannen Gollards

15/02/2019

Hierbij een presentatie over de bouw- en verbouwplannen van de Gollards.

Lees verder

Nieuwsbrief Landje van Pelgrim nummer 1

05/02/2019

Hierbij de eerste nieuwsbrief over het Landje van Pelgrim. Er zal regelmatig een nieuwsbrief geplaatst worden met hierin de nieuwste ontwikkelingen.

Lees verder

Bouw op Landje van Pelgrim na de zomer van start

10/08/2018

Op donderdag 5 juli 2018 is het feestelijke startsein gegeven voor de bouw van het nieuwbouwproject op het landje van Pelgrim.

Op het terrein realiseren Woontij en Omring twee gebouwen met in totaal 59 appartementen. Er komt een gebouw met 32 tweekamerappartementen voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag (‘Beschermd wonen’). In dit gebouw is permanent zorg aanwezig, ook ‘nachts. De toekomstige bewoners van deze appartementen hebben een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) ZZP 4 of hoger.

En er komt een tweede gebouw met 27 driekamerappartementen voor mensen die wat minder zorg nodig hebben (‘Wonen met een plus’), minimaal ongeveer 2 uur per week. Hier zal de Thuiszorg van Omring zorg leveren. In dit gebouw zijn de appartementen ook geschikt voor echtparen, mits één van de twee partners een zorgvraag heeft. Bij overlijden van deze partner, kan de andere partner er gewoon blijven wonen.

Lees verder

Facelift voor Gollards

10/08/2018

Facelift voor Gollards

De realisatie van de gebouwen op locatie Pelgrim zijn een belangrijke stap richting toekomstbestendige ouderenhuisvesting op Texel. De gebouwen zullen in eerste instantie beide worden benut om bewoners van de Gollards te huisvesten zodat deze locatie kan worden verbouwd. Het gaat om een grootschalige renovatie van het bestaande gebouw en gedeeltelijke nieuwbouw. Gollards wordt in 2 fasen geschikt gemaakt om te kunnen wonen voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag. Er komen eenkamer- en tweekamerappartementen en diverse buurtkamers, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen eten. Ook zal er kortdurend verblijf mogelijk zijn in de verbouwde Gollards, bijvoorbeeld voor mensen die moeten herstellen na een ziekenhuisopname of waarvan de mantelzorger tijdelijk uitvalt. Zoals inmiddels bekend keren ook de centrale keuken en het restaurant terug in de verbouwde Gollards.

 


Persbericht start bouw Pelgrim

29/06/2018

                 Logo persbericht OmringLogo persbericht Woontij

Eerste stap richting uitbreiding ouderenhuisvesting op Texel gezet

 

Bouw op Landje van Pelgrim na de zomer van start

Den Burg - Op donderdag 5 juli wordt het feestelijke startsein gegeven voor de bouw van het nieuwbouwproject op de hoek Gasthuisstraat-Pontweg in Den Burg (locatie Pelgrim). Zorgorganisatie Omring en woningcorporatie Woontij werken hier samen aan de toekomst van wonen en zorg op Texel.

 

Op het terrein worden twee gebouwen gerealiseerd met in totaal 59 appartementen. Er komt een gebouw met 32 tweekamerappartementen voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag en een tweede gebouw met 27 driekamerappartementen voor senioren die wat minder zorg nodig hebben. De nieuwbouw wordt gerealiseerd door aannemer Tuin uit Den Helder en is volgens planning eind 2019 gereed.

Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan wooncomfort en duurzaamheid. Het worden energiezuinige woningen, zonder gasaansluiting, in een groene omgeving.

 

Facelift voor Gollards

De realisatie van de gebouwen op locatie Pelgrim zijn een belangrijke stap richting toekomstbestendige ouderenhuisvesting op Texel. De gebouwen zullen in eerste instantie beide worden benut om bewoners van de Gollards te huisvesten zodat deze locatie kan worden verbouwd. Het gaat om een grootschalige renovatie van het bestaande gebouw en gedeeltelijke nieuwbouw. Gollards wordt in 2 fasen geschikt gemaakt om te kunnen wonen voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag. Er komen eenkamer- en tweekamerappartementen en diverse buurtkamers, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen eten. Ook zal er kortdurend verblijf mogelijk zijn in de verbouwde Gollards, bijvoorbeeld voor mensen die moeten herstellen na een ziekenhuisopname of waarvan de mantelzorger tijdelijk uitvalt. Zoals inmiddels bekend keren ook de centrale keuken en het restaurant terug in de verbouwde Gollards.

 

Bijzondere samenwerking

De ideeën van Woontij en Omring passen goed bij elkaar. De visie van Omring is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Met de wijkverpleging, tijdelijk verblijf en het dementieteam draagt Omring hier op Texel veel aan bij. Maar soms kan het thuis niet langer en dan is het nodig om een andere oplossing te zoeken. Voor deze groep werkt Omring de komende jaren aan het uitbreiden van de beschikbare plaatsen op haar woon-zorglocaties. Woontij richt zich vooral op de huisvesting van mensen met een bescheiden inkomen. Waar voor iedereen in elke levensfase geschikte woonruimte beschikbaar moet zijn. Woontij heeft diverse wooncomplexen gerealiseerd die geschikt zijn voor huurders met een zorgvraag. De nieuwe plannen met Omring zijn hierop een zeer gewenste toevoeging voor de Texelse ouderen. Dankzij deze plannen ontstaat meer gevarieerde, passende en toekomstbestendige huisvesting op het eiland.

De huidige Omringlocaties voldoen uiteraard aan alle regels en mensen wonen er nog steeds met plezier, maar in de loop der jaren zijn woonwensen en het overheidsbeleid veranderd. Mensen willen bijvoorbeeld graag een ruimere studio of appartement. Dat is ook de reden waarom Gollards zo ingrijpend verbouwd zal worden.

Sociale huurwoningen

De woningen worden gerealiseerd als sociale huurwoningen. Hierdoor zijn de woningen betaalbaar voor bewoners met een bescheiden inkomen. Met de bouw van de 59 woonzorg-appartementen is een investering gemoeid van ruim € 10 miljoen. Dat is aanzienlijk hoger dan gebruikelijk voor sociale huurwoningen. De extra investeringen hebben betrekking op noodzakelijke voorzieningen voor mensen met een zorgvraag. Woontij is bereid om een deel van deze extra investeringen te doen. Om het project mogelijk te maken wordt daarnaast een beroep gedaan op lokale steunfondsen. Er is een bedrag van € 500.000 nodig. Inmiddels zijn er toezeggingen van Stichting Samen Eén Texel (€ 225.000) en de Clasina Emelie Gollardsstichting (€ 150.000).

 

 


Behoud restaurant Gollards en Tafeltje Dekje in zicht

13/03/2018

Behoud restaurant Gollards en Tafeltje Dekje in zicht

Definitief besluit hangt af van opbrengst fondsenwerving

In de oorspronkelijke plannen voor de verbouwing van Gollards werd verwacht dat de centrale keuken en het grote restaurant (Eethuys), en daarmee ook de maaltijdverstrekking voor Tafeltje Dekje, zouden komen te vervallen. In de loop van 2017 bleek dat vanuit de Texelse gemeenschap veel belang wordt gehecht aan het behouden van een restaurant in de nieuwe Gollards en de maaltijdverstrekking voor Tafeltje Dekje. Naar aanleiding hiervan heeft Omring in overleg met de cliëntenraad en Texels Welzijn besloten zowel het restaurant als Tafeltje Dekje te behouden. Omring neemt hierbij de jaarlijkse hogere exploitatiekosten voor haar rekening. Dit voorgenomen besluit zal pas daadwerkelijk worden uitgevoerd mits de benodigde eenmalige investeringskosten verworven kunnen worden via schenkingen en giften. Deze fondsenwerving start op korte termijn, in samenwerking met Texels Welzijn. Omring gaat ervan uit medio maart 2018 duidelijk te hebben of het benodigde bedrag bij elkaar gebracht kan worden.

Lees verder

Impressie woonzorgcomplex

05/07/2017

De Texelse Courant heeft op 13 juni 2017 een sfeerimpressie geplaatst van het nieuwe woonzorgcomplex dat Omring en Woontij laten bouwen op het landje van Pelgrim.

Lees verder

Woon-zorgcomplex in Drijverschool niet door dorp gedragen

15/06/2017

Het volgende artikel stond op 13 juni 2017 op Texel Plaza.

Het college streeft ernaar de gemeenteraad dit jaar nog te adviseren over de toekomst van de voormalige Jan Drijverschool in Den Hoorn.
Dat melden B&W naar aanleiding van vragen van de PvdA-fractie. Omring wil in het schoolgebouw graag een woon-zorgcomplex realiseren. Het plan is onderdeel van een groter plan voor de transformatie van het verzorgingshuis Gollards en van Verpleeghuis Hollewal.
“Het is duidelijk dat op Texel een dringende behoefte is aan modernisering en uitbreiding van het aantal zorgplaatsen”, meent de PvdA. “De PvdA wil graag dat Omring ondersteund wordt in haar plannen de zorg op Texel te moderniseren. In Den Burg én in de andere dorpen. De tijd dringt.” In oktober kreeg Den Hoorn de plannen te horen, maar de afspraken waren gemaakt zonder inspraak van de dorpscommissie of stichting ’t Drijverhuus (zie ‘gerelateerde links’). Den Hoorn kreeg meer tijd wensen in te brengen en de dorpscommissie stelde een werkgroep samen, met vertegenwoordigers van onder andere de dorpscommissie, de stichting Drijverhuus, ZDH, stichting Oase en de ondernemersvereniging.

Lees verder

Procedure woonzorgcomplexen gestart

20/04/2017

Het college heeft de procedures gestart voor de bouw van twee woonzorgcomplexen en acht woningen op het Landje van Pelgrim op de hoek van de Gasthuistraat en de Pontweg in Den Burg.

Het bestemmingsplan dat de bouw mogelijk moet maken is ter inzage gelegd, zodat er zienswijzen ingediend kunnen worden.

Het gaat om nieuwe woonzorgcomplexen die Omring en Woontij laten bouwen. De ene bestaat uit 32 woningen met 24 uurs zorg voor ouderen die kwetsbaar zijn. De andere bestaat uit 27 woningen waar zorg op afroep wordt geleverd.

De acht woningen worden zogeheten levensloopbestendige woningen die een slaapkamer en een badkamer op de begane grond hebben. Bedoeling is dat het landje, eigendom van Woontij, via de Gasthuisstraat toegankelijk wordt. Volgens het college wordt in het ontwerp rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen.

Woontij en Omring spraken vorig jaar de hoop uit dat de woonzorgcomplexen in 2019 klaar zijn, zodat daarna de Gollards kan worden heringericht.

 

Landje Pelgrim


Wachtlijst Verpleeghuis Hollewal

20/03/2017

Op 8 maart jl. besteedde RTV NH aandacht aan de ouderenzorg en de wachtlijstproblematiek voor het verpleeghuis op Texel. In het item wordt gesteld dat dit probleem is ontstaan vanwege bezuinigingen, opgelegd door de overheid. Wij herkennen dit beeld niet. De wachtlijst voor het verpleeghuis is inderdaad fors en dit is voor Texelaars een groot probleem. Dit probleem is echter niet ontstaan vanwege bezuinigingen, maar vanwege het feit dat de vraag naar deze zorg op Texel groter is dan het aanbod. Met andere woorden er zijn op dit moment te weinig plaatsten voor mensen met een intensieve zorgvraag. Overigens is dit een probleem dat op meerdere plaatsen in Nederland bestaat. Omring werkt er dan ook hard aan om deze plaatsen zo spoedig mogelijk uit te breiden. Dit door middel van de realisatie van de op deze site gepresenteerde nieuw- en verbouwplannen.


Centrale keuken Gollards dicht in 2019, maaltijden blijven in stand

14/02/2017

De Texelse Courant schrijft op 10 februari 2017 over de maaltijdvoorziening voor bewoners van de Gollards en deelnemers aan Tafeltje Dek je na sluiting van de centrale keuken van de Gollards.

Lees dit artikel hier.


Maaltijden Gollards na verbouwing

09/02/2017

Wat gebeurt er met de maaltijden als na de verbouwing de centrale keuken verdwijnt uit de Gollards?

Na de verbouwing van de Gollards zal dit een locatie zijn voor mensen met dementie of een intensieve lichamelijke zorgvraag. Kunnen blijven wonen, leven en ontmoeten op een manier die persoonlijk bij iemand past staat hierin centraal. Er komen appartementen en een aantal buurtkamers. In het eigen appartement kan het leven worden geleefd zoals gewenst met alle eigen gewoonten die daarbij horen. Dit geldt ook voor het eten, want doordat elk appartement en elke buurtkamer wordt uitgerust met een keuken, kan men ook eigen keuzes maken ten aanzien van de maaltijden. Zelf koken, met hulp van familie of vrienden, op elk gewenst moment van de dag, een maaltijd laten bezorgen, eten op het eigen appartement of gezamenlijk eten met andere bewoners in de buurtkamer, er zijn straks vele mogelijkheden. Samen met bewoners en het eigen netwerk zal per situatie iedere keer opnieuw worden gekeken hoe het eten en drinken kan worden geïntegreerd in het zorg- en dienstenpakket van de bewoner. Alsmede waar en hoe de bereiding hiervan plaatsvindt.


Omring en Woontij werken samen

31/01/2017
Woontij wordt eigenaar van de gebouwen op het Landje van Pelgrim. In principe zullen alle woningen daarmee huurwoningen zijn. Omring en Woontij willen op deze locatie gaan werken met een vernieuwend concept waarbij verschillende arrangementen aangeboden worden. Afhankelijk van welk arrangement u kiest, huurt u zelf van Woontij en neemt u de zorg af bij Omring, of sluit u een totaalcontract met Omring waarmee zowel het wonen als de zorg geregeld is (Omring huurt dan de woning van Woontij).
Lees verder

Leef-Tijd schrijft over huisvestingsplannen Omring

06/12/2016

In het blad Leef-Tijd, jaargang 3-2016 nummer 6, staat een artikel over de huisvestingsplannen van Omring.


Poll Texel Plaza

31/10/2016
Op Texel Plaza kon men stemmen over de bouwplannen van Omring, de uitslag was als volgt.
 
Omring en Woontij willen meer woningen voor senioren en zorgbehoevenden realiseren, onder meer op de hoek Gasthuisstraat/Pontweg. Bent u voorstander van deze plannen?
Lees verder

Presentatie bouw- en verbouwplannen

20/10/2016

Katrijn van der Vlerk, regiomanager Omring Texel, heeft een aantal informatiebijeenkomsten verzorgd over de bouw- en verbouwplannen van Omring.

De inhoud van de presentatie vindt u hier.


Texelse Courant schrijft over plannen Omring en Woontij

19/10/2016

Afgelopen vrijdag schreef de Texelse Courant een aantal duidelijke artikelen over de ver- en nieuwbouwplannen op Texel.

Lees verder

Informatiebijeenkomsten

12/10/2016

Aanwezigen informatiebijeenkomsten overwegend positief over plannen

Op dinsdag 11 oktober informeerde Katrijn van der Vlerk bewoners en familieleden van Gollards over de bouw- en verbouwplannen. Met name de ochtendbijeenkomst werd drukbezocht.

Lees verder

Welkom op deze gloednieuwe website

05/10/2016

Welkom op deze gloednieuwe website die speciaal is gemaakt om u te informeren over de verschillende verbouw- en bouwtrajecten van Omring op Texel. Alle trajecten zijn erop gericht Texelaars zoveel mogelijk kans te geven om op het eiland te blijven wonen. Zoals u in het hoofdmenu kunt zien onderscheiden wij vier verschillende trajecten.

Lees verder

Bijzondere samenwerking

27/09/2016

Waarom hebben Woontij en Omring de handen ineen geslagen met de Pelgrimlocatie? Van Dijk: “We zien een optimale kans om samen te werken. De ideeën van Woontij en Omring passen heel goed bij elkaar. Onze gezamenlijke visie is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Met onze wijkverpleging, tijdelijk verblijf en het dementieteam dragen wij hier op Texel veel aan bij.

Lees verder
Omring

Texelaars krijgen meer kans om op het eiland te blijven