Helemaal thuis op Texel

Nieuws

Woontij wordt eigenaar van de gebouwen op het Landje van Pelgrim. In principe zullen alle woningen daarmee huurwoningen zijn. Omring en Woontij willen op deze locatie gaan werken met een vernieuwend concept waarbij verschillende arrangementen aangeboden worden. Afhankelijk van welk arrangement u kiest, huurt u zelf van Woontij en neemt u de zorg af bij Omring, of sluit u een totaalcontract met Omring waarmee zowel het wonen als de zorg geregeld is (Omring huurt dan de woning van Woontij).
Voor het wonen in het gebouw voor mensen met dementie of een lichamelijke zorgvraag, zal zeer waarschijnlijk een Wet langdurige zorg (WLZ)-indicatie nodig zijn van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hierbij gaat het om minimaal een indicatie Zorgzwaartepakket (ZZP) 4. U kan dan straks zelf kiezen tussen het integrale pakket van Omring waarbij uw verblijf (huur) is inbegrepen, of dat u zelf de woning huurt van Woontij en alleen de zorg bij Omring afneemt (dit noemen wij wonen op basis van scheiden van wonen en zorg). Uiteraard kunnen wij u t.z.t. ondersteunen bij het maken van de keuze welk pakket wenselijk is.  
In het gebouw voor senioren die wat minder zorg nodig hebben, kan straks alleen gewoond worden op basis van het scheiden van wonen en zorg. Om te kunnen huren in dit gebouw dient u te zijn ingeschreven bij Woontij. Een WLZ-indicatie is voor dit gebouw niet nodig, maar uitgangspunt is wel dat bewoners een lichte ondersteuningsvraag hebben.

Texelaars krijgen meer kans om op het eiland te blijven