Helemaal thuis op Texel

Nieuws

Wat gebeurt er met de maaltijden voor bewoners van de Gollards als na de verbouwing de centrale keuken eventueel verdwijnt?

Na de verbouwing van de Gollards zal dit een locatie zijn voor mensen met dementie of een intensieve lichamelijke zorgvraag. Kunnen blijven wonen, leven en ontmoeten op een manier die persoonlijk bij iemand past staat hierin centraal. Er komen appartementen en een aantal buurtkamers. In het eigen appartement kan het leven worden geleefd zoals gewenst met alle eigen gewoonten die daarbij horen. Dit geldt ook voor het eten, want doordat elk appartement en elke buurtkamer wordt uitgerust met een keuken, kan men ook eigen keuzes maken ten aanzien van de maaltijden. Voor de bewoners die dat willen, zal er in de buurtkamers worden gekookt door medewerkers van de Gollards. Dit zijn verse maaltijden, waarbij zoveel mogelijk gebruik zal worden gemaakt van lokale producten. In andere locaties van Omring is reeds jarenlang ervaring met deze kleinschalige manier van werken en ook op de Krukel in verpleeghuis Hollewal wordt al jaren naar tevredenheid zelf gekookt op de huiskamers. Ook familie en buurtbewoners blijven altijd welkom in de buurtkamers om daar gezamenlijk de maaltijd te gebruiken.

Wat gebeurt er met het huidige Eethuys na de verbouwing van de Gollards?

Als de maaltijden na de verbouwing worden genuttigd (naar eigen wens van bewoners) in het eigen appartement danwel in de buurtkamers, vervalt de functie van het huidige Eethuys. Daar wordt op dit moment in een grote groep met elkaar gegeten en de verwachting is dat voor de bewoners die in de toekomst in Gollards wonen een meer kleinschalige manier van wonen en eten beter past. Bezoekers en familie blijven welkom om mee te eten op de buurtkamers.

Wel ziet Omring mogelijkheden om ook in de verbouwde Gollards een ruimte te creëren als ontmoetingsplek voor bewoners, bezoekers, familieleden etc. Nu mensen steeds langer thuis blijven wonen is het juist zo belangrijk om een plek te hebben waar men heen kan gaan voor gezelschap en ontmoeting. Zo zou er bijvoorbeeld een combinatie kunnen ontstaan met dagbesteding waar mensen één of meerdere dagen per week naartoe komen. Men kan deelnemen aan activiteiten en ook hier samen eten. Ook bezoekers kunnen dan aanschuiven voor een maaltijd. Het blijft daarmee mogelijk om in deze mooie ruimte met een grotere groep een feestje te vieren, denk aan een verjaardag of jubileum.

Wanneer wordt duidelijk hoe Gollards en na de verbouwing uit komt te zien?

Komend voorjaar zal een werkgroep het Programma van Eisen (PvE) voor de verbouwing van de Gollards gaan uitwerken. Aan deze werkgroep neemt ook de Cliëntenraad van Gollards deel. Rond de zomer van 2018 is bekend hoe de nieuwe Gollards, inclusief een ontmoetingsruimte, eruit komt te zien en hoe de verbouwing zal gaan plaatsvinden. Verder zal een plan worden uitgewerkt over waar de huidige bewoners van de Gollards gaan wonen gedurende de verbouwing.

 

Wat gebeurt er met Tafeltje Dekje als na de verbouwing van Gollards de centrale keuken eventueel verdwijnt?

Omring en Texels Welzijn, die de warme maaltijdvoorziening op Texel coördineert, zijn al enige tijd in gesprek over het vinden van een oplossing voor de maaltijden van Tafeltje Dekje als deze niet meer bereid kunnen worden in de centrale keuken van de Gollards. Omring voelt zich medeverantwoordelijk om deze zo belangrijke voorziening voor ouderen op Texel, ook in de toekomst beschikbaar te houden. Uit een inventarisatie van Texels Welzijn van andere mogelijkheden is de optie van het koken van de maaltijden door Omring toch als de meest wenselijke naar voren gekomen. Op basis hiervan, én het maatschappelijk belang dat door Omring voor Texel zeker wordt erkent, is het initiatief genomen een businesscase te laten opstellen over wat ervoor nodig is om ook na de verbouwing van de Gollards de maaltijden voor Tafeltje Dekje te blijven koken. De uitkomsten van deze businesscase zijn onlangs besproken tussen de betrokken partijen en worden op dit moment verder uitgewerkt. Nadere berichtgeving hierover volgt half januari.

Texelaars krijgen meer kans om op het eiland te blijven