Helemaal thuis op Texel

Nieuws

Waarom hebben Woontij en Omring de handen ineen geslagen met de Pelgrimlocatie? Van Dijk: “We zien een optimale kans om samen te werken. De ideeën van Woontij en Omring passen heel goed bij elkaar. Onze gezamenlijke visie is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Met onze wijkverpleging, tijdelijk verblijf en het dementieteam dragen wij hier op Texel veel aan bij.

Maar soms kan het thuis niet langer en dan is het nodig om een andere oplossing te zoeken". Jan van Andel, directeur van Woontij vult aan: “Woontij richt zich vooral op de huisvesting van mensen met een bescheiden inkomen. We vinden dat voor iedereen in elke levensfase geschikte woonruimte beschikbaar moet zijn. Woontij heeft diverse wooncomplexen gerealiseerd die geschikt zijn voor huurders met een zorgvraag. De nieuwe plannen met Omring zijn hierop een zeer gewenste toevoeging voor de Texelse ouderen.”

De huidige Omringlocaties voldoen volgens Van Dijk uiteraard aan alle regels en zijn op zich prima, maar in de loop der jaren zijn de woonwensen en het overheidsbeleid veranderd. “Mensen willen bijvoorbeeld graag een ruimere studio of appartement. Dat is logisch. Daarom willen we behalve een nieuwe locatie bouwen ook graag Gollards verbouwen. We zijn ervan overtuigd dat we samen dankzij onze plannen op het eiland gevarieerde, passende en toekomstbestendige huisvesting kunnen bieden.”

Texelaars krijgen meer kans om op het eiland te blijven