Helemaal thuis op Texel

Projecten

Begin 2021 is in Gollards een grootschalige verbouwing gestart. Het gaat om renovatie van het bestaande gebouw en gedeeltelijke nieuwbouw. Gollards wordt in 2 fasen geschikt gemaakt om te kunnen wonen voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag.

Er komen éénkamer- en tweekamerappartementen en diverse buurtkamers, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen eten. Ook zal er kortdurend verblijf mogelijk zijn in de verbouwde Gollards, bijvoorbeeld voor mensen die moeten herstellen na een ziekenhuisopname of waarvan de mantelzorger tijdelijk uitvalt. Zoals inmiddels bekend keren ook de centrale keuken en het restaurant terug in de verbouwde Gollards.

Gedurende de verbouwing van Gollards worden Schuttehof en Schuttehoek benut om bewoners van de Gollards te huisvesten zodat deze locatie kan worden verbouwd. 

Regellmatig wordt er op deze site een nieuwsbrief geplaatst met het laatste nieuws over de verbouwing.

 Hierbij enkele foto's van de voortgang van de verbouwing.

Foto verbouwing Gollards 1

Foto verbouwing Gollards 2

Foto verbouwing Gollards 3

Meer over de Gollards vindt u hier.

Project nieuws

Gollards nieuwsbrief september 2021

22/10/2021

Hierbij de nieuwsbrief over de renovatie van de Gollards van september 2021, klik hier voor het lezen van de nieuwsbrief.


Presentatie bouw- en verbouwplannen Gollards

15/02/2019

Hierbij een presentatie over de bouw- en verbouwplannen van de Gollards.

Lees verder

Facelift voor Gollards

10/08/2018

Facelift voor Gollards

De realisatie van de gebouwen op locatie Pelgrim zijn een belangrijke stap richting toekomstbestendige ouderenhuisvesting op Texel. De gebouwen zullen in eerste instantie beide worden benut om bewoners van de Gollards te huisvesten zodat deze locatie kan worden verbouwd. Het gaat om een grootschalige renovatie van het bestaande gebouw en gedeeltelijke nieuwbouw. Gollards wordt in 2 fasen geschikt gemaakt om te kunnen wonen voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag. Er komen eenkamer- en tweekamerappartementen en diverse buurtkamers, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen eten. Ook zal er kortdurend verblijf mogelijk zijn in de verbouwde Gollards, bijvoorbeeld voor mensen die moeten herstellen na een ziekenhuisopname of waarvan de mantelzorger tijdelijk uitvalt. Zoals inmiddels bekend keren ook de centrale keuken en het restaurant terug in de verbouwde Gollards.

 


Toekomst maaltijdvoorziening Gollards

14/12/2017

Wat gebeurt er met de maaltijden voor bewoners van de Gollards als na de verbouwing de centrale keuken eventueel verdwijnt?

Na de verbouwing van de Gollards zal dit een locatie zijn voor mensen met dementie of een intensieve lichamelijke zorgvraag. Kunnen blijven wonen, leven en ontmoeten op een manier die persoonlijk bij iemand past staat hierin centraal. Er komen appartementen en een aantal buurtkamers. In het eigen appartement kan het leven worden geleefd zoals gewenst met alle eigen gewoonten die daarbij horen. Dit geldt ook voor het eten, want doordat elk appartement en elke buurtkamer wordt uitgerust met een keuken, kan men ook eigen keuzes maken ten aanzien van de maaltijden. Voor de bewoners die dat willen, zal er in de buurtkamers worden gekookt door medewerkers van de Gollards. Dit zijn verse maaltijden, waarbij zoveel mogelijk gebruik zal worden gemaakt van lokale producten. In andere locaties van Omring is reeds jarenlang ervaring met deze kleinschalige manier van werken en ook op de Krukel in verpleeghuis Hollewal wordt al jaren naar tevredenheid zelf gekookt op de huiskamers. Ook familie en buurtbewoners blijven altijd welkom in de buurtkamers om daar gezamenlijk de maaltijd te gebruiken.

Wat gebeurt er met het huidige Eethuys na de verbouwing van de Gollards?

Als de maaltijden na de verbouwing worden genuttigd (naar eigen wens van bewoners) in het eigen appartement danwel in de buurtkamers, vervalt de functie van het huidige Eethuys. Daar wordt op dit moment in een grote groep met elkaar gegeten en de verwachting is dat voor de bewoners die in de toekomst in Gollards wonen een meer kleinschalige manier van wonen en eten beter past. Bezoekers en familie blijven welkom om mee te eten op de buurtkamers.

Lees verder

Texelaars krijgen meer kans om op het eiland te blijven