Skip to main content

Groene Verpleeghuis

Omring heeft plannen om een volledig duurzaam verpleeghuis te bouwen op Texel. Met het plan voor een Groen Verpleeghuis heeft Omring de prijs gewonnen voor beste duurzame zorgidee 2021. Beoogde locatie is de locatie van de huidige Vrije School op de hoek Beatrixlaan/Gasthuisstraat in Den Burg. Zodra deze locatie is opgeleverd (medio 2024/2025) zullen de bewoners en medewerkers van verpleeghuis Hollewal verhuizen naar deze nieuwbouwlocatie met 53 appartementen. 

Voorbereiding

Zodra er groen licht is vanuit de gemeente met betrekking tot de aanschaf van de grond, wordt de komende maanden in overleg met de Cliëntenraad en medewerkers van de locatie gewerkt aan het definitieve ontwerp voor de locatie Vrije School. Hierbinnen valt ook het ontwerp voor de buitenruimte, inclusief parkeren. Daarna volgt het vergunningstraject. Ook wordt een verhuisplan opgesteld om te zijner tijd de verhuizing in goede banen te leiden.

Locatie ideaal

De locatie op de hoek van de Gasthuisstraat en de Beatrixlaan is zeer geschikt. Zo bestaat er op deze plek vrije ruimte rondom de locatie voor een tuin en voor voldoende parkeergelegenheid. Daarnaast ligt de locatie dichtbij het centrum zodat toekomstige bewoners een belangrijk onderdeel blijven uitmaken van de Texelse samenleving. Ook ligt deze locatie nabij de andere woonzorglocaties van Omring wat voordelen biedt voor het delen van diverse faciliteiten en ruimte voor ontmoeting.

Groene ambities

Omring is al langer bezig met verduurzamen, maar op Texel willen we alle ingrediënten van duurzaamheid waar we tot nu toe ervaring mee hebben opgedaan, bij elkaar laten komen.

De nieuwbouw van verpleeghuis Hollewal moet invulling geven aan de volgende tastbare doelstellingen:

  • Actief werken aan Positieve Gezondheid
  • Vitaliteit van de medewerkers
  • Plaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Energie-efficiënt en geen fossiele energie
  • Voeding gezond, duurzaam en lokaal
  • Afval wordt geminimaliseerd, circulair de norm
  • Linnen/wassen/schoonmaak doen we groen
  • Medewerkers zijn duurzaam mobiel
  • Het wordt niet duurder dan de andere verpleeghuizen
  • De bouw van de locatie wordt geheel vanuit Omring begeleid en er wordt samengewerkt met Fame Projectontwikkeling uit Zwolle.

Hierbij een filmpje over het Groene Verpleeghuis 

Texelaars krijgen meer kans om op het eiland te blijven

Volg Omring