Helemaal thuis op Texel

Projecten

Op de hoek van de Gasthuisstraat en de Pontweg in Den Burg hebben Woontij en Omring twee gebouwen gerealiseerd met in totaal 59 appartementen. De gebouwen zijn januari 2021 in gebruik genomen.

Er is een gebouw met 32 tweekamerappartementen voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag (‘Beschermd wonen’), de Schuttehof. In de Schuttehof is permanent zorg aanwezig, ook ‘nachts. De bewoners van deze appartementen hebben een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) ZZP 5 of 7.

En er is een tweede gebouw, de Schuttehoek, met 27 driekamerappartementen voor mensen die wat minder zorg nodig hebben (‘Wonen met een plus’), minimaal ongeveer 2 uur per week. Hier levert de Thuiszorg van Omring zorg. In de Schuttehoek zijn de appartementen ook geschikt voor echtparen, mits één van de twee partners een zorgvraag heeft. Bij overlijden van deze partner, kan de andere partner er gewoon blijven wonen.

Bij het ontwerp van de gebouwen heeft Woontij veel aandacht besteed aan wooncomfort en duurzaamheid. Het zijn energiezuinige woningen, zonder gasaansluiting, in een groene, parkachtige omgeving.

De nieuwbouw was volgens planning begin 2021 gereed en na oplevering zijn beide gebouwen in eerste instantie in gebruik genomen door de huidige bewoners van de Gollards. Deze locatie wordt dan in 2 fasen grootschalig verbouwd. Na de verbouwing van de Gollards (eind 2022) worden de woningen van Schuttehoek verhuurd aan woningzoekenden van Woontij. Het is daarom belangrijk dat iedereen die hier straks voor in aanmerking wil komen, als woningzoekende staat ingeschreven bij Woontij.  De toewijzing van de woningen vindt plaats in samenspraak met Omring, op geleide van de gewenste zorgvraag.

Voor mensen die interesse hebben in de 27 appartementen in de Schuttehoek, geldt dat, omdat alle woningen sociale huurwoningen zijn, er een maximaal belastbaar inkomen mag zijn van € 39.054.

Er zijn verschillende huurprijzen. Gegadigden die afhankelijk zijn van huurtoeslag mogen huren tot maximaal € 619,01 (prijspeil 2020). Een deel van de huurprijzen ligt op of onder deze grens. De huurprijzen liggen ongeveer tussen € 619,- en € 660,-, exclusief servicekosten. NB Alle genoemde bedragen zijn van 2020. Veranderingen door wetswijzigingen of huurverhogingen zijn mogelijk.

José Hagen, coördinerend verpleegkundige van de Gollards, is contactpersoon bij het verkrijgen van inlichtingen over het wonen in Schuttehof en Schuttehoek.
Zij is te bereiken via telefoonnummer 0222-363200.

Schuttehoek-site
Foto-Schuttehoek-januari-2021

woontij

Hierbij een fotopresentatie van locatie Schuttehof, klik hier om deze presentatie te openen.

 

 

 

Project nieuws

Fotopresentatie locatie Schuttehof

26/01/2021

Hierbij een fotopresentatie van locatie Schuttehof, klik hier om deze presentatie te openen.


Informatiepresentatie: Schuttehof, Schuttehoek, Oppertje en Gollards

16/11/2020

Bekijk hier de informatiepresentaties:

Lees verder

Nieuwsbrief nieuwbouw Schuttehof en Schuttehoek juli 2020

28/07/2020

Hierbij de vijfde nieuwsbrief over de nieuwbouw van de locaties Schuttehof en Schuttehoek. Er zal regelmatig een nieuwsbrief geplaatst worden met hierin de nieuwste ontwikkelingen.

 Klik hier voor het lezen van de nieuwsbrief


Nieuwsbrief Schuttehof en Schuttehoek april 2020

08/05/2020

Hierbij de vierde nieuwsbrief over de nieuwbouw van de locaties Schuttehof en Schuttehoek. Er zal regelmatig een nieuwsbrief geplaatst worden met hierin de nieuwste ontwikkelingen.

Klik hier voor het lezen van de nieuwsbrief.


Nieuwsbrief Schuttehof en Schuttehoek

26/11/2019

Hierbij de derde nieuwsbrief over de nieuwbouw van de locaties Schuttehof en Schuttehoek. Er zal regelmatig een nieuwsbrief geplaatst worden met hierin de nieuwste ontwikkelingen.

Klik hier voor het lezen van de nieuwsbrief.

 

 

 


Nieuwsbrief Landje van Pelgrim nummer 2

28/06/2019

Hierbij de tweede nieuwsbrief over de nieuwbouw op het Landje van Pelgrim. Er zal regelmatig een nieuwsbrief geplaatst worden met hierin de nieuwste ontwikkelingen.

Lees verder

Nieuwsbrief Landje van Pelgrim nummer 1

05/02/2019

Hierbij de eerste nieuwsbrief over het Landje van Pelgrim. Er zal regelmatig een nieuwsbrief geplaatst worden met hierin de nieuwste ontwikkelingen.

Lees verder

Bouw op Landje van Pelgrim na de zomer van start

10/08/2018

Op donderdag 5 juli 2018 is het feestelijke startsein gegeven voor de bouw van het nieuwbouwproject op het landje van Pelgrim.

Op het terrein realiseren Woontij en Omring twee gebouwen met in totaal 59 appartementen. Er komt een gebouw met 32 tweekamerappartementen voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag (‘Beschermd wonen’). In dit gebouw is permanent zorg aanwezig, ook ‘nachts. De toekomstige bewoners van deze appartementen hebben een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) ZZP 4 of hoger.

En er komt een tweede gebouw met 27 driekamerappartementen voor mensen die wat minder zorg nodig hebben (‘Wonen met een plus’), minimaal ongeveer 2 uur per week. Hier zal de Thuiszorg van Omring zorg leveren. In dit gebouw zijn de appartementen ook geschikt voor echtparen, mits één van de twee partners een zorgvraag heeft. Bij overlijden van deze partner, kan de andere partner er gewoon blijven wonen.

Lees verder

Procedure woonzorgcomplexen gestart

20/04/2017

Het college heeft de procedures gestart voor de bouw van twee woonzorgcomplexen en acht woningen op het Landje van Pelgrim op de hoek van de Gasthuistraat en de Pontweg in Den Burg.

Het bestemmingsplan dat de bouw mogelijk moet maken is ter inzage gelegd, zodat er zienswijzen ingediend kunnen worden.

Het gaat om nieuwe woonzorgcomplexen die Omring en Woontij laten bouwen. De ene bestaat uit 32 woningen met 24 uurs zorg voor ouderen die kwetsbaar zijn. De andere bestaat uit 27 woningen waar zorg op afroep wordt geleverd.

De acht woningen worden zogeheten levensloopbestendige woningen die een slaapkamer en een badkamer op de begane grond hebben. Bedoeling is dat het landje, eigendom van Woontij, via de Gasthuisstraat toegankelijk wordt. Volgens het college wordt in het ontwerp rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen.

Woontij en Omring spraken vorig jaar de hoop uit dat de woonzorgcomplexen in 2019 klaar zijn, zodat daarna de Gollards kan worden heringericht.

 


Omring en Woontij werken samen

31/01/2017
Woontij wordt eigenaar van de gebouwen op het Landje van Pelgrim. In principe zullen alle woningen daarmee huurwoningen zijn. Omring en Woontij willen op deze locatie gaan werken met een vernieuwend concept waarbij verschillende arrangementen aangeboden worden. Afhankelijk van welk arrangement u kiest, huurt u zelf van Woontij en neemt u de zorg af bij Omring, of sluit u een totaalcontract met Omring waarmee zowel het wonen als de zorg geregeld is (Omring huurt dan de woning van Woontij).

Texelaars krijgen meer kans om op het eiland te blijven