Helemaal thuis op Texel

Projecten

Er wordt gekeken naar een alternatieve locatie voor verpleeghuis Hollewal waarbij de plek van de Vrije School op de hoek van de Gasthuisstraat en de Beatrixstraat uitermate geschikt lijkt voor huisvesting van Texelse ouderen met een zorgvraag.

 

De huisvesting van deze locatie moet in de komende jaren namelijk ingrijpend gemoderniseerd worden. De locatie van de Vrije School op de hoek van de Gasthuisstraat en de Beatrixstraat is hiervoor zeer geschikt. Zo bestaat er op deze plek vrije ruimte rondom de locatie voor een tuin en voor voldoende parkeergelegenheid. Daarnaast ligt de locatie dichtbij het centrum zodat toekomstige bewoners een belangrijk onderdeel blijven uitmaken van de Texelse samenleving. Ook ligt de Vrije School nabij de andere woonzorglocaties (Gollards en de nieuwbouw op het landje van Pelgrim) wat weer voordelen biedt voor het delen van diverse faciliteiten en ruimte voor ontmoeting. Op deze plek is ruimte voor ongeveer 32 tot 48 appartementen.

Omring heeft de interesse voor deze plek inmiddels kenbaar gemaakt bij de gemeente.

Meer over Hollewal vindt u hier.

Project nieuws

Texelaars krijgen meer kans om op het eiland te blijven