Helemaal thuis op Texel

Onze projecten

Omring

Volledige make-over voor Gollards

Begin 2021 is in Gollards een grootschalige verbouwing gestart. Het gaat om renovatie van het bestaande gebouw en gedeeltelijke nieuwbouw. Gollards wordt in 2 fasen geschikt gemaakt om te kunnen wonen voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag.

Omring

Groene Verpleeghuis

Omring heeft plannen om een volledig duurzaam verpleeghuis te bouwen op Texel. Met het plan voor een Groen Verpleeghuis heeft Omring de prijs gewonnen voor beste duurzame zorgidee 2021. Beoogde locatie is de locatie van de huidige Vrije School op de hoek Beatrixlaan/Gasthuisstraat in Den Burg. Zodra deze locatie is opgeleverd (medio 2023/2024) zullen de bewoners en medewerkers van verpleeghuis Hollewal verhuizen naar deze nieuwbouwlocatie met 53 appartementen. 

Omring

Toekomst Hollewal

Locatie Hollewal blijft voorlopig bestaan in zijn huidige vorm. Pas nadat de huidige bewoners zijn verhuisd naar het Groene Verpleeghuis (medio 2023/2024), start de herontwikkeling van deze locatie. De huisvesting van deze locatie moet in de komende jaren namelijk ingrijpend gemoderniseerd worden. De plannen voor de herontwikkeling van het terrein worden in 2022 gepresenteerd.

Laatste Nieuws

Gollards nieuwsbrief maart 2022

25/03/2022

Hierbij de nieuwsbrief over de renovatie van de Gollards van maart 2022, klik hier voor het lezen van de nieuwsbrief.


Texelaars krijgen meer kans om op het eiland te blijven