Helemaal thuis op Texel

Onze projecten

Omring

Volledige make-over voor Gollards

De eerste fase van de grootschalige verbouwing van de Gollards, gestart begin 2021, is afgerond. De zuidvleugel, Ceres, is gerenoveerd en er is een nieuwe vleugel, Westerslag, gerealiseerd. De vleugels zijn eind juni 2022 in gebruik genomen. De Gollards wordt in 2 fasen geschikt gemaakt om te kunnen wonen voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag.

Omring

Groene Verpleeghuis

Omring heeft plannen om een volledig duurzaam verpleeghuis te bouwen op Texel. Met het plan voor een Groen Verpleeghuis heeft Omring de prijs gewonnen voor beste duurzame zorgidee 2021. Beoogde locatie is de locatie van de huidige Vrije School op de hoek Beatrixlaan/Gasthuisstraat in Den Burg. Zodra deze locatie is opgeleverd (medio 2024) zullen de bewoners en medewerkers van verpleeghuis Hollewal verhuizen naar deze nieuwbouwlocatie met 53 appartementen. 

Omring

Toekomst Hollewal

Locatie Hollewal blijft voorlopig bestaan in zijn huidige vorm. Pas nadat de huidige bewoners zijn verhuisd naar het Groene Verpleeghuis (medio 2024), start de herontwikkeling van deze locatie. De huisvesting van deze locatie moet in de komende jaren namelijk ingrijpend gemoderniseerd worden. De plannen voor de herontwikkeling van het terrein worden in 2022 gepresenteerd.

Laatste Nieuws

Inloopavond bestemmingsplan Vrije School-locatie

26/01/2023

Omring wil op de Vrije School-locatie op de hoek Gasthuisstraat/Beatrixlaan het groene verpleeghuis gaan bouwen. Met deze nieuwe duurzame locatie willen we een belangrijke bijdrage leveren aan het gezond en prettig ouder worden op Texel.

Het concept bestemmingsplan voor de locatie is klaar en ligt vanaf 2 februari voor 6 weken ter inzage bij de gemeente. Als u meer wilt weten over het concept bestemmingsplan, dan nodigen wij u van harte uit op de inloopavond in Omring-locatie Gollards. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de gemeente en Omring over het bestemmingsplan.

Praktische informatie:

Datum:            1 februariTijd:                 18.30 – 20.00 uur (vrije inloop)Locatie:           Gollards (in het restaurant), De Zes 12 te Den Burg

Aanmelden voor deze inloopbijeenkomst is niet nodig.

Meer informatie over het groene verpleeghuis.


Texelaars krijgen meer kans om op het eiland te blijven