Skip to main content

Nieuws

Een groen verpleeghuis op Texel

Omring bouwt groen verpleeghuis op Texel

Omring gaat op op Texel een ‘groen verpleeghuis’ bouwen. Met deze nieuwbouw wil Omring een bijdrage leveren aan het goed ouder worden op Texel. Ook wil de zorgorganisatie hiermee ervaring opdoen met het verduurzamen van al haar zorglocaties. In het groene verpleeghuis komen alle ambities van Omring op het gebied van duurzaamheid, (positieve) gezondheid en goede ouderenzorg samen in de praktijk. 

Duurzaam

Bij de bouw van het groene verpleeghuis is duurzaamheid het uitgangspunt. Tijdens de bouw zal daarom met zoveel mogelijk natuurlijke en hergebruikte materialen worden gewerkt. Dit betekent ook dat bij het ontwerp al goed nagedacht wordt over het toekomstige duurzaam gebruik. Het gebouw wordt bijvoorbeeld helemaal energie-efficiënt ontworpen, zodat er straks geen fossiele energie meer nodig is. Manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Omring Ailin Haijer: “Als maatschappelijk verantwoorde organisatie willen we op deze manier de transitie naar een duurzame ouderenzorg versnellen. Met het Groene Verpleeghuis willen we aan anderen laten zien dat het kan”.

Gezond en lokaal

Het groene verpleeghuis gaat niet alleen over duurzaamheid. Het gaat ook over gezond ouder worden op Texel. Daarbij staat altijd de (positieve) gezondheid centraal van de bewoners, medewerkers en de omgeving. Naast lichamelijk en mentaal functioneren gaat dit ook over kwaliteit van leven. Een mooi voorbeeld hiervan is het lokaal inkopen van voedingsmiddelen. Manager Texel van Omring Katrijn van der Vlerk: “We zijn ervan overtuigd dat het aanbieden van goed lokaal eten een positief effect heeft op gezondheid en het welbevinden van bewoners. Het zoveel mogelijk gebruik maken van lokale producten sluit hier goed op aan.”

Ontmoeten
Het is niet alleen de bedoelding dat het groene verpleeghuis een fijne plek wordt om te wonen en te werken, maar ook om elkaar te ontmoeten. Katrijn van der Vlerk: “Goede zorg is altijd verbonden met familie en netwerken van bewoners. We doen het samen. Het groene verpleeghuis zal dat moeten stimuleren en mogelijk maken. Een gebouw dat de Texelse betrokkenheid uitstraalt en de buitenwereld naar binnen haalt”.

De locatie van het nieuwe verpleeghuis is de plek van de huidige Vrije School op de hoek Beatrixlaan/Gasthuisstraat in Den Burg, dichtbij het centrum van Den Burg. Bewoners kunnen zo onderdeel blijven uitmaken van de samenleving. Ook ligt de locatie dichtbij de andere woonzorglocaties van Omring. Dit biedt voordelen op het gebied van het delen van faciliteiten en geeft de bewoners veel ruimte voor ontmoeting. Het groene verpleeghuis wordt medio 2024 opgeleverd.

 

Texelaars krijgen meer kans om op het eiland te blijven

Volg Omring