Skip to main content

Nieuws

Omring ontwikkelt op Texel het Groene Verpleeghuis

Omring heeft plannen om een volledig duurzaam verpleeghuis te bouwen op Texel. Beoogde locatie is de locatie van de huidige Vrije School op de hoek Beatrixlaan/Gasthuisstraat in Den Burg. De bewoners van verpleeghuis Hollewal verhuizen te zijner tijd naar deze nieuwbouwlocatie met 53 appartementen. 

Duurzaamheid hoort bij onze zorg

Omring is al langer bezig met het verduurzamen, maar op Texel komen alle ingrediënten van duurzaamheid waar Omring tot nu ervaring mee heeft opgedaan, bij elkaar. ‘We vinden dat je niet om duurzaamheid heen kunt als je in de gezondheidszorg werkt’, zegt lid van de raad van bestuur Omring Frido Kraanen.

Groene ambities

Met deze nieuwbouw wil Omring een showcase op het gebied van duurzaamheid en gezondheid neerzetten. Omring wil met dit project actief werken aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en daarmee ook andere organisaties inspireren om met de transitie naar een nieuwe economie aan de slag te gaan.

De nieuwbouw van verpleeghuis Hollewal moet invulling geven aan de volgende tastbare doelstellingen:

1. Actief werken we aan Positieve Gezondheid

2. Vitaliteit van de medewerkers

3. Plaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

4. Energie-efficiënt en geen fossiele energie

5. Voeding gezond, duurzaam en lokaal

6. Afval wordt geminimaliseerd, circulair de norm

7. Linnen/wassen/schoonmaak doen we groen

8. Medewerkers zijn duurzaam mobiel

9. Het wordt niet duurder dan de andere verpleeghuizen

De bouw van de locatie wordt geheel vanuit Omring begeleid, maar daarnaast is er ook een nauwe samenwerking met de Coalitie positieve gezondheid Texel.

Vastgoedontwikkelingen in volle gang

Met de oplevering van de nieuwe locaties Schuttehof en Schuttehoek op het Landje van Pelgrim en de start van de renovatie van locatie Gollards zijn belangrijke stappen gezet richting toekomstbestendige ouderenhuisvesting op Texel. Katrijn van de Vlerk, regiomanager Texel: ‘Gelet op de toenemende vergrijzing op Texel worden hiermee het aantal plaatsen voor mensen die intensieve 24-uurs zorg nodig hebben de komende jaren flink uitgebreid.’ 

Voorbereiding

Zodra er groen licht is vanuit de gemeente met betrekking tot de aanschaf van de grond, wordt de komende maanden in overleg met de Cliëntenraad gewerkt aan het definitief ontwerp voor de locatie Vrije School. Hierbinnen valt ook het ontwerp voor de buitenruimte, inclusief parkeren. Daarna volgt het vergunningstraject. Ook wordt een verhuisplan opgesteld om te zijner tijd de verhuizing in goede banen te leiden. 

Locatie ideaal

De locatie op de hoek van de Gasthuisstraat en de Beatrixlaan is zeer geschikt. Zo bestaat er op deze plek vrije ruimte rondom de locatie voor een tuin en voor voldoende parkeergelegenheid. Daarnaast ligt de locatie dichtbij het centrum zodat toekomstige bewoners een belangrijk onderdeel blijven uitmaken van de Texelse samenleving. Ook ligt deze locatie nabij de andere woonzorglocaties (Gollards en de nieuwbouw Schuttehof en Schuttehoek) wat weer voordelen biedt voor het delen van diverse faciliteiten en ruimte voor ontmoeting. 

Toekomst Hollewal

Hollewal blijft voorlopig bestaan in zijn huidige vorm. Pas nadat de huidige bewoners zijn verhuisd naar de nieuwe locatie (medio 2023/2024), start de herontwikkeling van deze locatie. De huisvesting van deze locatie moet in de komende jaren namelijk ingrijpend gemoderniseerd worden. Hiervoor zal de komende maanden een plan worden uitgewerkt waarover Omring in gesprek gaat met de gemeente. 

Zorgvisie en Het Groene Verpleeghuis

20 april jl. verscheen er ook een artikel in de nieuwsbrief van Zorgvisie over de ambities en ontwikkelingen rondom het Groene Verpleeghuis. Het volledige artikel lees je hier

Texelaars krijgen meer kans om op het eiland te blijven

Volg Omring